"על האיילון", ראשון לציון

תחרות מוזמנים ביוזמת עיריית ראשון לציון לתכנון שער כניסה לעיר באזור מפגש כביש מס' 20 (איילון) ושד' משה דיין במערב העיר. הפרויקט הוא ברמת חשיבות ורגישות אורבאנית גבוהה ביותר, כמקום שמהווה מעיין שער כניסה ראשי לבאים לעיר.

הפתרון האורבני והבנייני מציע לפתח את מירב הקישורים אל המרקם העירוני בקצוות המתחם והתחברות אליהם מבחינת שטחים פתוחים, בינוי ושימושים. הבניינים המוצעים, גשרי הולכי הרגל, שבילים, שבילי אופניים ופארקים, באים לאחות את הצלקת האורבנית הגדולה שהותיר המחלף. מוצע קישור בין שטחי חוץ ירוקים ויצירת רצף תנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים, משכונות המגורים והתעסוקה לתוך העיר ועד הים.
ההצעה שהוצגה היא בעלת חזות "איקונית" הנצפית מרחוק ועם זאת מהווה אלמנט מבני, הנדסי ותכנוני המשרת את עקרונות התכנון.
המתחם יוצר חוויה עירונית ייחודית הן לצופה במהירות נסיעה ברכב או רכבת והן לרוכב האופניים ולהולך הרגל החווה את המבנה כמשתמש בכל רבדיו.
במטרה ליצור פעילות עשירה במתחם, קישוריות והמשכיות מיטבית בין המתחם לסביבתו, מוצע להקדיש שטחים רבים ככל הניתן לפארקים, לייצר מרחב ציבורי עם דופן של מבני ציבור, תרבות ובילוי, לייצר סביבה מזמינה להולכי רגל ופעילות ספורטיבית (במבנים ובשטחי החוץ). מגוון השימושים נועד להחיות את הבניין לאורך מירב שעות היממה: סביבת מסחר לצד טרמינל תנועה שיקשר בין כל דרכי התנועה הפרטית והציבורית, מבני מסחר ותעסוקה שימשיכו את השימושים המתוכננים בחלק המערבישל המתחם.

התכנון המוצע כולל כ- 700,000 מ"ר בנויים הכוללים תעסוקה, מסחר ומבני ציבור וכ- 170,000 מ"ר של פארקים ציבוריים.

הצעת משרד ניר- קוץ אדריכלים עלתה לשלב הגמר וזכתה במקום השני.
 
מבט מכיוון דרום- מזרח
 
מבט מכיוון דרום- מזרח
מבט מכיוון דרום
חתך סכמטי
תכנית סביבה
powered by Tagonet powered by