top of page
Folded Newspapers

פרסומים וחדשות

בשורה לתושבי אופקים: אושרה התכנית שתשנה את פניה של העיר

הירוקים יחליפו צבעים: האדריכל שמסביר למה חייבים לבנות כמה שיותר קרוב לשפת הים

שורשים באויר - "קירות ירוקים" אינם עוד מחזה כה נדיר בערים הגדולות בעולם, וגם בישראל

פורסם מכרז למגורים ולשכירות ארוכת טווח ברובע הסיטי באשדוד

The New Building Revolutionizing Jerusalem

אשדוד הצעירים רובע הסיטי

קיר ירוק-בניין צ'קפוינט בתל אביב

כנס חלוצי הגגות

רני ואריה-כלכליסט ארעי ומתכלה

בצלאל אור ירוק "כל העיר"

דה מרקר

הארץ - זכיה בבוכמן

מגזין את - בצלאל

מגזין NRG-FIBI

מחנה גנים

בניין הבנק הבינלאומי

PERISCOPE

צקפוינט מוזיאון תא

הקיר הירוק הגדול בישראל

bottom of page