מרכז בקרת התנועה המטרופוליני

משרד ניר- קוץ אדריכלים זכה בתחרות לתכנון מרכז בקרת התנועה המטרופוליני בתל-אביב. המשרד זכה בתחרות מוזמנים מבין 5 משרדי אדריכלים שעלו לשלב הגמר.

המרכז ייבנה באזור דינאמי, בין דרך נמיר למנחם בגין, סמוך לתחנת הרכבת ברחוב ארלוזורוב. המבנה מיוצג באופן רגיש, דינמי ומשתנה, כאלמנט מפוסל המעשיר ומגיב לסביבתו המאופיינת בזרימה בלתי פוסקת ומהירה. ביקשנו ליצור תנועה אדריכלית בתוך תנועה מוטורית ועירונית אינטנסיבית מסביבו, המייצגת את תפקודו של הבנין כמרכז בקרת תנועה. המבנה משתנה מכל נקודת מבט במרחב הסובב אותו, מגיב לתנועה, משקף אותה ומייצג בניין בקנה מידה אנושי לצופה ולמשתמש.

מרבית שטחי המבנה ממוקמים מתחת לפני הקרקע ופונים לחצר פנימית. לפיכך, למרות ממדיו הנרחבים של הבניין, כ-4,000 מ"ר, הוא נותר כמעט ללא נוכחות ברחוב.

המבנה ימוקם בגן וולובלסקי- שטח ציבורי רחב ידיים ונדיר במרכז המטרופולין תוך שהוא מתחשב בסביבתו ועושה שימוש ניכר באלמנטים של בנייה ירוקה.

 
מבט מצפון
 
מבט מצפון
מבט מדרום
החצר הפנימית
מבט על
חזית מזרחית
חתך לרוחב המבנה
סקיצת עבודה
powered by Tagonet powered by