top of page

רני ניר

ניר קוץ אדריכלים - רני ניר
רני ניר היא אדריכלית ומתכננת ערים מאז סיימה את לימודיה בטכניון בשנת 1979.

בין השנים 1979-1977 עבדה במשרד שמעון שפירא אדריכלים על פרויקטים של מגורים.

בין השנים 1981-1979 עבדה במשרד זלמן עינב אדריכלים, עבודה על פרויקטים שונים של מגורים ותכנון ערים. עבודה אחרונה- אדריכלית אחראית על שכונת מגורים במצרים.

בין השנים 1984-1981 שהתה ביפן - שם המשיכה בלימודי אדריכלות, אומנויות יפן, איקבנה וקרמיקה. כמו-כן עבדה במשרד Yoshida Associates על פרויקטים שונים של מגורים.

בין השנים 1988-1984 אדריכלית בכירה במשרד נ.ס. טיטו אדריכלים: השתתפות בתכנון בתי מגורים, תכנון מלון כפר המכביה, בניני משרדים. אדריכלית אחראית- פרויקט גני הנשיאים, רעננה.

 

בשנת 1988 הקימה את משרד ניר- קוץ אדריכלים.

bottom of page