top of page

תכנית מתאר גוש חלב

Jish

תכנית מתאר ליישוב גוש חלב הממוקם בגליל העליון. התכנית מציעה, בין השאר, אזור מגורים חדש בהיקף של כ 2600 יח"ד לאוכלוסיה צפויה של כ 8000 נפש, המושג ע"י הזזה של אזור תעשייה קיים. שיפור מרכז הכפר על ידי הסטה משמעותית של כביש ארצי. המשכיות הרחובות הראשיים אל תוך שכונות חדשות, ומיקום של פונקציות ציבוריות לאורכם. התחשבות בטופוגרפיה ובערכי הנוף ליוותה את כל התכנון והוא נעשה תוך תהליך אינטנסיבי של שיתוף ציבור. 


בתכנית זו אושרו 2630 יח"ד

מיקום

גוש חלב

שימושים

תכנית מתאר-מעורב

היקף

כ 2,850 דונם

סטטוס

אושרה 2015

גלרייה

bottom of page