top of page

נת"ע - מרכז הבקרה המטרופוליני

NETA

מרכז בקרת התנועה למטרופולין תל אביב. זכייה במקום ראשון.

מיקום

תל אביב, על פרשת דרכים

שימושים

ציבורי

היקף

כ 2,000 מ"ר

סטטוס

לא נבנה

גלרייה

bottom of page