top of page

נצרת תבור- נוף הגליל

Nazareth Tavor

שכונת מגורים על מורדות נוף הגליל המתחברת למרקם העירוני הקיים תוך העצמה שלו. 


התכנית מציעה בנייה נמוכה במורד וגבוהה במעלה. במעלה, בסמוך לרחוב המרכזי של העיר ולציר הרכבת הקלה, מוצעים מגדלים בייעוד מעורב של מגורים ומסחר, המגדירים ציר מסחר מרכזי. בנוסף, מוצעים שטח נרחב לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח הנותן מענה גם לשכונות הסמוכות. ואדי עשיר במיוחד בצמחייה טבעית, כולל איריס נצרת, נשמר כשטח ציבורי פתוח במרכז השכונה. 


בתכנית זו אושרו 1,524 יח"ד

מיקום

צפון מזרח נוף הגליל

שימושים

מגורים ומסחר

היקף

כ 300 דונם

סטטוס

אושרה 2018

גלרייה

bottom of page