top of page

מחנה גנים, שלישות רמת גן

Mahane Ganim-Shalishut Ramat-Gan

תכנית התחדשות עירונית על שטח מחנה צבאי מועמד לפינוי. מטרת התכנית לענות על פרוגרמה עירונית אינטנסיבית, לצד שמירה על שטח נופי ערכי בתחומה. מוצעים מגדלים בעירוב שימושים של תעסוקה, מסחר ומגורים, מרוכזים על חלק קטן של השטח, לאורך ציר ראשי. מבנים היסטוריים הוגדרו לשימור וישמשו כמבני ציבור. תוכנן פארק שכונתי גדול הכולל עצים בוגרים רבים, ושבילים המחברים לשכונות המגורים וגנים באזור. בפארק שולב גם צריף הרמטכ"ל שנשאר בשטח משנת 1949. 


בתכנית זו אושרו 1,200 יח"ד

מיקום

גמת גן

שימושים

מעורב

היקף

כ 70 דונם

סטטוס

אושרה 2015

גלרייה

bottom of page