top of page

התחדשות וציפוף מרכז העיר ירושלים- מסמך מדיניות

Jerusalem city center Master Plan

מדיניות כוללת לתהליך התחדשות והחייאת מרכז העיר בירושלים. המדיניות מהווה שינוי עומק המתבסס על הסתכלות רב מערכתית תוך דגש על יצירת דינמיקה של צמיחה כלכלית ומיצוב הדימוי העירוני.  


עיקרי התכנית: 

תוספת משמעותית של שטחי בנייה בערוב שימושים תוך ריכוז והעצמה של תעסוקה. התוויה של רשת ירוקה בדגש על הליכתיות, רצף עירוני וקישורים לתחבורה הציבורית. החזרת מוסדות מחוללי פעילות (למשל בצלאל) למרכז העיר. הגדרת בניינים ומרקמים לשימור, ציפוף המרקם הקיים, קביעת תבנית הבנייה. ניצול הזדמנויות להעצמת הבנייה תוך הקפדה על איכות אדריכלית.

מיקום

ירושלים

שימושים

מסמך מדיניות

היקף

כ 2,900 דונם

סטטוס

אושרה 2003

גלרייה

bottom of page