top of page

הירקון 194 תל אביב

Hayarkon

בית מגורים תל אביבי על רחוב הירקון, בשכנות לשגרירות הבריטית. הבניין, בעל פרוגרמה ייחודית, נבנה תוך הריסת בניין ישן. התהליך כלל שינוי תב"ע בסמכות ועדה מקומית לשיפור זכויות הבנייה ותנאי הבנייה.

מיקום

תל אביב , רחוב הירקון

שימושים

מגורים

היקף

כ 1,800 מ"ר

סטטוס

הושלם

גלרייה

bottom of page