top of page

בניין ההנהלה הראשי – צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ

Check-Point HQ Building

תוספת אגף חדש לבניין ההנהלה הקיים של חברת צ'ק פוינט באזור התעסוקה ביצרון בתל אביב. ההצעה של ניר קוץ אדריכלים נבחרה בתחרות אדריכלית (מוזמנים) שנערכה בין 6 משרדי אדריכלים מובילים. 


האגף החדש בן 12 הקומות, תוכנן כבניין בר-קיימא, תוך התחשבות ברצונות הלקוח למיצוי זכויות מלא, תכנון שטחי משרדים יעיל וחיבור ראוי, תפקודי ועיצובי, לבניין הקיים. 


התקנת "קיר ירוק", אורגני, שמכסה את רוב החזיתות הדרומית והמזרחית נתן מענה לשתי מטרות: יצירת נוף ירוק של צמחיה שהבניין מעניק למשתמש הן בתוך הבניין והן ברחוב; יצירת מערכת הצללה אורגנית בשני כיווני קרינת השמש הישירה, דרום ומזרח.

מיקום

תל אביב

שימושים

תעסוקה

היקף

כ 14,000 מ"ר

סטטוס

הושלם - 2017

גלרייה

bottom of page