top of page

בית ברן – עומר

Baran Omer

קבוצת ברן שעיקר פעילותה הוא תכנון והקמת מבני תעשיה, בחרה להקים את מבנה ההנהלה ומשרדי החברה באזור התעשיה בעומר. 

החזות היפנית מעט של הבניין מרמזת על הרקע של האדריכלים ששהו כשלוש שנים ביפן. 

הקשר לארץ מבוטא באמצעות השימוש באבן חברון לחיפוי החזיתות. 

קונסטרוקציית הפלדה החשופה וגגות האלומיניום מרמזים על הפעילות הטכנולוגית של החברה, מערכות חשופות בפנים הבניין ושימוש באלמנטי פלדה לעיצוב הפנים ולריהוט, משלימים את השפה העיצובית למבנה כולו. בתכנון הפונקציות השונות מוקמו אולמות הייצור הכבדים בקומת הקרקע, בקומות העליונות מוקמו משרדי החברה ועמדות עבודה למהנדסים.

מיקום

אזור התעשיה, עומר

שימושים

תעסוקה

היקף

כ 7,000 מ"ר

סטטוס

הושלם 2019

גלרייה

bottom of page