top of page

נורית זעירי

ניר קוץ אדריכלים -- נורית זעירי

נורית זעירי, אדריכלית, בוגרת הטכניון בהצטיינות (1988), מסיימת מסלול מחקרי לתואר שני בתכנון ערים ואזורים באוניברסיטה העברית בירושלים.

מנהלת תחום התכנון העירוני והעיצוב האורבני בניר קוץ אדריכלים ובחברה האחות סטודיו אדריכלות נוף.

עולם התכנון שלי הוא תנועה במרחב רווי בלחצים, לעיתים מנוגדים, בשאיפה מתמדת למיקסום המשאבים והתוצר התכנוני. עולם בו היזמים הם חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון כמו גם הצרכן הסופי האנונימי של מעשה התכנון.

bottom of page