top of page

אריה קוץ

אריה קוץ
אדריכל ומתכנן ערים - M.Eng. - Tokyo Institute Of Technology

אריה קוץ, אדריכל ומתכנן ערים מאז סיום הלימודים בטכניון בשנת 1979.

בין השנים 1981-1977 עבד במשרד יסקי, גיל, סיון אדריכלים בפרוייקטים שונים.

בין השנים 1984-1981 שהה ביפן במסגרת לימודיו לתואר שני במכון הטכנולוגי של טוקיו.

בין השנים 1989-1984 עבר כאדריכל בכיר ומרכז פרוייקטים במשרד יסקי ושות' אדריכלים.

 

בשנת 1989 הצטרף לרני ניר כשותף במשרד ניר - קוץ אדריכלים.

בין השנים 1991 ל 1997 הועסק בצוות תכנון מרכז תל אביב.

בשנת 1999 הקים את סטודיו אדריכלות נוף בשותפות עם Paul M. Friedberg, NY.

 

אריה קוץ מרצה לאדריכלות יפן בחוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב.

משנת 2007  יו"ר אגודת הידידות ישראל יפן

ויקיפדיה

bottom of page