פארק תעסוקה, קיסריה

Office + landscape = OfficeScape
תכנון פארק תעסוקה בקיסריה.
8 בנייני משרדים
שטח המגרש: 37,500 מ"ר
שטח בנוי: 30,000 מ"ר

תכנון המתחם יוצר הזדמנות להרכיב, מהמגרשים הנמצאים בו, אזור שלם הגדול מסכום חלקיו. הבנינים מגדירים חלל מרכזי – חדר ירוק איכותי המשרת את העובדים והאורחים של אזור התעסוקה תוך טשטוש הגבולות בין פנים לחוץ, בין בניין לפארק. רעיון המשרדים בנוף יוצר רמה נוספת בהיררכית המקומות שמציעה סביבת העבודה – עם ובתוך הנוף הפתוח והמוגן שיוצר המתחם.

המתחם
הבנינים הבודדים המרכיבים את המתחם מעוצבים כך שכל אחד עומד בפני עצמו, יוצר הזדמנות לזהות והזדהות אישית למשתמשיו, אך, בו זמנית מתפקד כמרכיב אינטגרלי של אורגניזם גדול יותר – המתחם. הבנינים מעוצבים כך שיגדירו את החללים הנוצרים ביניהם, יעשירו אותם ויהפכו במידת מסויימת לחלק אחד מהם.

הבנין
הבנין מתוכנן כך שיוכל להיות רב תכליתי וגמיש בהגדרת שימושיו. הבנין יכול לשרת חברה אחת שתשכור את כולו, או להיות מושכר בחלקים שונים, עד רמה של חלקי קומה.
במרכזו של כל בנין חלל אוריינטציה מרכזי המהווה את החלק הסמי-ציבורי בין המחלקות השונות או השוכרים השונים.  החלל המרכזי המגונן יוצר את הקשר הפיזי החשוב ביותר עם החוץ, בין הרחוב לבין הפארק.

מעטפת הבנין משתנה מחזית לחזית בהתאם לתכונות האקלימיות השונות הנדרשות לרוחות השמים השונות. כמו כן שונה המעטפת לכיוון הפארק המרכזי. לכיוון זה היא חופשית יותר ופתוחה יותר וכוללת שטחי מרפסת להעשרת מיגוון המקומות שבין פנים לחוץ.

 
 
powered by Tagonet powered by