בית ברן


חברת ברן היא קבוצת חברות הנדסה ותעשיה חכמה. בית ברן בעומר הוא ה"מפקדה הראשית" של קבוצת ברן.
הפרוגרמה שהוצגה על ידי ברן היא לתעשיה בקומת הקרקע ומעליה מרחבי עבודה למהנדסי החברה ומשרדים שונים של חברות הקבוצה. הפרוגרמה העיצובית של הבנין הצהירה כי כיון שהבנין מיועד כולו לשרות לקוח ספציפי ויש לעצבו כ"בנין תדמית"

הוחלט למקם את הבנין בדרום החלקה ולשמור את חלקו הצפוני של המגרש פתוח כדי ליצור רחבת כניסה גדולה הפונה אל צומת הרחובות ואזור חניה. חניה מצפון לבנין יוצרת באופן טבעי חניה בצל הבנין בשעות רבות של היום. הפנית החזית הראשית צפונה מאפשרת פתיחת חלונות גדולים יותר לכוון זה.

החומרים התעשיתיים המאפיינים את רוב קירות הבנין לקוחים מעולמה של החברה שחלק חשוב מאד מעיסוקה הוא בתכנון והקמת מפעלי תעשיה, כולל תעשיה כבדה אופיינית לנגב ולאזור ים המלח.
בעיצובו החיצוני משלב הבנין אלמנטים של קונסטרוקצית פלדה ופנלים תעשיתיים בפלדה צבועה כסף מטלי וגגות מאלומיניום טבעי בקו מעוגל רך יחד עם גושים אנכיים של אבן חברון. אבן חברון מסמלת את הארציות של החברה והקשר החשוב שלה דוקא לבאר-שבע והנגב.

גם בעיצוב הפנים של הבנין נעשה שימוש בחומרים תעשיתיים ודימויים תעשיתיים כמו קונסרוקציה חשופה, תעלות מיזוג גלויות ועוד.

מקום: אזור תעשיה עומר
שטח המגרש: 6,500 מ"ר
שטח הבנין: 5,300 מ"ר שלב א
יזם: קבוצת ברן
ייעוד: בניין תדמית למשרדי הנהלת החברה והחברות הבנות.
שנת סיום: 1997 

 
 
powered by Tagonet powered by