תכנית אב למרכז ירושלים
המלצות

אדריכל אריה קוץ כיהן כראש צוות התכנון.
מטרת התכנית היא לחולל תהליך של התחדשות מרכז העיר ירושלים על כל מרכיביו, תוך התחשבות במאפיינים האנושיים והפיזיים הייחודיים שלו ובמיקומו הגיאוגרפי המיוחד, כחלק מהמרכז ההיסטורי של העיר. כל זאת על מנת לשמור על מרכזיותו ולהגביר את חיוניותו.

תכנית זו באה לגבש את מכלול האמצעים הדרושים ליצירת מרכז עיר מושך ותוסס, בקנה מידה בינלאומי, הראוי למעמדה ולמשקלה של ירושלים כאחת הערים הידועות בעולם.
 
 
powered by Tagonet powered by