ח/520 חולון

תכנית ח/520 משתרעת על שטח של כ-600 דונם, מצפון לכביש 4 וממערב לשדרות ירושלים וחיבורן למחלף חולון החדש.

התכנית מגדירה מתחמים לפיתוח עירוני אינטנסיבי ותוספת שטח לפארק פרס. מתוכננים עוגנים עירוניים חדשים כמו פארק תעסוקה ייחודי טבול בירק, קרית ספורט מטרופולינית עם מלון ומרכז כנסים וכן רצועות פארק ושדרות לחיבור בין עוגנים עירוניים  קיימים - מוזיאון הילדים, היכל הספורט, ימית 2000, פארק פרס ופארק החולות. 

התכנית קובעת מתחם לשימור לאורך "דרך הביטחון" (מימי מלחמת השחרור) והאתרים הנלווים לה, בהתאם לתכנית השימור העירונית. 

בשלבי קידום תכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית

 
תכנית בינוי
 
תכנית בינוי
תכנית בינוי
ייעוד קרקע
מבט מכיוון מערב
מבט מכיוון מזרח
מבט מכיוון מערב
מבט מכיוון צפון- מערב
מבט מכיוון דרום- מזרח- כביש 4
powered by Tagonet powered by