top of page
Folded Newspapers

פרסומים וחדשות

שורשים באויר - "קירות ירוקים" אינם עוד מחזה כה נדיר בערים הגדולות בעולם, וגם בישראל

פורסם מכרז למגורים ולשכירות ארוכת טווח ברובע הסיטי באשדוד

The New Building Revolutionizing Jerusalem

מתחם בצלאל החדש בלב ירושלים " החלל בונה את הצורה"

אשדוד הצעירים רובע הסיטי

קיר ירוק-בניין צ'קפוינט בתל אביב

כנס חלוצי הגגות

רני ואריה-כלכליסט ארעי ומתכלה

בצלאל אור ירוק "כל העיר"

דה מרקר

הארץ - זכיה בבוכמן

מגזין את - בצלאל

מגזין NRG-FIBI

מחנה גנים

בניין הבנק הבינלאומי

PERISCOPE

צקפוינט מוזיאון תא

הקיר הירוק הגדול בישראל

גינת הגג שאתם מוכרחים להכיר

bottom of page